แก้วฝา SNACKCORN 22Ozแก้วพร้อมฝาปิดแบบโดมไม่มีรู ขนาด 22Oz
สั่งครั้งละ 50 ใบ