แฟรนไชส์ป๊อปคอร์น SNACK CORN
เลขที่ 789/121 หมู่ที่ 2 ถ.ประชาอุทิศ 90 ต.บ้านคลองสวน
อ.พระสมุทรเจดีย์  จ.สมุทรปราการ 10290

โทรศัพท์  08-1692-6732 , 08-6330-2040
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook : www.facebook.com/SnackcornFC
Line ID :  SnackcornFC

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม