เมล็ดข้าวโพด MushRoom 2 กกเมล็ดข้าวโพด MushRoom บรรจุแพ็คละ 2 กก
เมล็ดข้าวโพด Popcorn ทรงกลม เนื้อแน่น เน้นๆ